Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kvetinybotanika.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím a že byl seznámen s reklamačním řádem.

Prodávající je fyzická osoba Kristýna Troníčková, se sídlem Čermákova 1231/4, Praha 2, IČ: 04559720

Prodávající je provozovatelem internetového obchodu s květinami a dekoracemi www.kvetinybotanika.cz Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Kupující objednáním zboží od prodávajícího a zpracováním elektronické objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.  Příjemce zboží je subjekt, kterému je objednané zboží určeno či subjekt, který zboží převzal.

 

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, které bude dodáváno v souladu s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a v souladu s obecně závaznými právními předpisy v České republice.

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu bude dodávat zboží v perfektním stavu, v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro dané zboží. Vzhledem k faktu, že každá kytice, věnec, květinová krabice nebo kazeta je originálem, dodané zboží se nemusí vždy přesně barevně nebo druhem květin shodovat s předlohou uvedenou na fotografii. Zobrazená předloha zboží je tedy informativní. V případě, že se květinová vazba či aranž bude výrazněji lišit od předlohy, je prodávající povinen tuto skutečnost oznámit předem kupujícímu prostřednictvím telefonátu, sms zprávy či e-mailu. Pokud kupující nereaguje na oznámení, prodávající tuto skutečnost vnímá tak, že kupující s odlišnostmi souhlasí.

 

 Objednání zboží a služeb

 
Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. (Jméno, adresa/ sídlo firmy, telefon příjemce), identifikační údaje kupujícího (jméno, adresu, telefon) Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Objednávku lze uskutečnit prostřednictvím e-shopu, www.kvetinybotanika.cz, nebo e-mailem: info@kvetinybotanika.cz

Smlouva je splněna dodáním zboží příjemci a podepsáním předávacího protokolu. Příjemce zboží převezme a svým podpisem na předávacím protokolu prodávajícímu (eventuelně pověřené kurýrní službě) stvrdí, že zboží převzal a překontroloval bezvadnost dodaného zboží. Na pozdější reklamace způsobené nedostatečnou následnou péčí o zboží nebude brán zřetel.

V případě odeslané elektronické objednávky prostřednictvím e-shopu nebo prostřednictvím e-mailu. Kupující akceptuje platnou cenu objednaného zboží uvedenou v objednávce. Objednávka je pro prodávajícího závazná uhrazením zboží kupujícím ve výši 100% hodnoty zboží (včetně ceny dopravy).

 

Doprava a Dodací podmínky

 

Kurýr

Zboží doručujeme po Praze prostřednictvím kurýrní služby na vámi zadanou dodací adresu standardně nejdříve do 48hod po obdržení objednávky a připsání platby za zboží a zvolený typ dopravy na bankovní účet č.: 1468257033/3030

Expresní doručení zboží (méně než 48hod) vždy závisí na individuální domluvě.

Preferovaný den a hodinu doručení zboží, prosím, uveďte do objednávkového formuláře v e-shopu nebo e-mailu.

Zboží je doručováno standardně v pracovních dnech mezi  9:00-19:00 V jiném čase na základě domluvy.

o víkendech a státních svátcích vždy po individuální dohodě. Doručování o víkendech a státních svátcích je s příplatkem 100% 

Za zdržení způsobené veřejným dopravcem – spedicí neodpovídáme. Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít a zkontrolovat. V případě jakýchkoliv závad toto neprodleně zapsat do dodacího listu a informovat prodávajícího.

 

Česká pošta

Věnce a dekorace zasíláme následující den po obdržení objednávky a přijetí platby za zboží, pokud je zboží na skladě. V opačném případě Vás bude kontaktovat prodávající za účelem dohodnutí termínu dodání zboží. O odeslání zboží je kupující vždy informován e-mailem nebo prostřednictvím sms zprávy v den odeslání.

 

Kupující přebírá plnou zodpovědnost za to, že příjemce zboží bude v uvedenou dobu na zadané adrese přítomen a že adresa bude správná a úplná (kompletní čísla domů, zvonků atd.) V případě nezastižení se prodávající (může být zastoupen kurýrní službou) pokusí předat zboží náhradní osobě (rodinný příslušník, soused, kolega, recepční, apod.). Tato náhradní osoba podepíše protokol o převzetí místo příjemce zboží.

V případě jakýchkoliv problémů s expedicí a doručením zboží, bude o této skutečnosti kupující neprodleně telefonicky, sms zprávou či e-mailem informován. Zboží, které nebylo možno doručit z důvodů uvedených výše je zboží doručeno zpět na adresu prodávajícího a případně po domluvě a nové platbě za dopravu znovu zasláno kupujícímu v náhradním termínu.  Nárok na vrácení poplatku za první neúspěšné doručení zboží zaniká.

Květiny Botanika, e-shop s květinami nezodpovídá za nedodání či zdržení zboží zaviněné stranou kupujícího či osoby, která zboží převzala proti podepsání protokolu. Nenese odpovědnost za zpoždění zásilek, pokud jimi došlo v důsledku událostí, které nemůžeme ovlivnit (např. dopravní zácpy, dopravní nehody, přírodní živly atd.).

 

Expediční náklady

 

Doprava po Praze: 160,-  (standardní doba dodání: nutno objednat min.24hod před požadovaným doručením zboží)

Zásilkovna

Balikovna

Messenger:

ceny platné dle aktuálního ceníku jednodlivých společností. 

Prostřednictvím společnosti Messenger k vám přepravujeme standardní zásilky po celé České republice. 

 

 

 

Platební podmínky

 

Platbu za zboží je možno učinit následujícími způsoby:


-bankovním převodem na náš účet č. 1468257033/3030

Hotově

 

Ceny zboží uvedené na našem e-shopu jsou platné po celou dobu jejich prezentace. Ke zboží je nutné připočítat expediční náklady (doprava). Zboží zasíláme až po zaplacení zboží a dopravy a připsání platby na účet.

Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání.

 

Storno objednávek

 

Upravit obsah objednávky nebo zrušit objednávku může kupující telefonicky či e-mailem s uvedením čísla objednávky a rozsahem požadovaných změn a to nejdéle do 6hod po odeslání objednávky. Platí pouze pro řezané květiny. Objednávka dekorací a věnců podléhá storno poplatkům po uplyntí 24hod od objednání.
Platba za stornovanou objednávku vám bude zaslána zpět na účet při dodržení storno podmínek. Při stornování objednávky po uplynutí limitu pro bezplatné stornování objednávky je z platby strhnut  50% storno poplatek.

 

Příslušnou částku zašleme na Váš účet.

 

Reklamace

 

Případnou reklamaci na nevyhovující  či neuspokojivou kvalitu zboží lze vzhledem k sortimentu s rychlou zkázou uplatnit do 24 hodin od data dodání. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamaci lze uplatnit e-mailem na info@kvetinybotanika.cz. K posouzení reklamace je vždy nutné zboží vidět prodávajícím (do 24 hodin).

 

Ochrana osobních údajů

 

Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

 

Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravců zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného zákazníkem a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného zákazníkem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.